Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.6/2003-o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.pdf

1.1.2004

Řád veřejného pohřebiště.doc

1.7.2019

OZV č.3/2010-o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2011

OZV č.4/2010-o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf

1.1.2011

OZV č.6/2010-o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.pdf

1.1.2011

Nařízení č.8/2010 o rozsahu,způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků.... .pdf(příloha k nahlédnutí na obecním úřadě)

1.1.2011

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  7.7.2014

OZV č.4/2015-Požární řád.pdf

01.09.2015

OZV č.5/2015-o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.pdf 22.10.2015 

OZV č.2/017-o nočním klidu.pdf

21.10.2017 

OZV č.3/2017 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na VP v obci Horní Město.pdf

01.01.2018 

OZV č. 1/2018 o místním poplatku za KO na rok 2019.pdf

01.01.2019 

Jednací řád 2019.pdf

01.01.2019 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva obce

2014

2015

2016

2017

2018

2019