Fulltextové vyhledávání

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
ZÁVOD MÍRU - 2, 3, 4 etapa (Horní Město, Skály, Stříbrné Hory)
1
ZÁVOD MÍRU - 2, 3, 4 etapa (Horní Město, Skály, Stříbrné Hory)
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - sobota 1.6.2024 od 15:00 na sportovním areálu v Horním Městě
2
ZÁVOD MÍRU - 2, 3, 4 etapa (Horní Město, Skály, Stříbrné Hory)
3 4 5 6 7 8
Motokros -Josefka 8.června 2024
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Rekonstrukce sportovního areálu

Rekonstrukce sportovního areálu

Název projektu :

Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce sportovně-relaxačního areálu v Horním Městě)  

 Reg. číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/01.00023

Prioritní osa: 10.4 Rozvoj venkova

Oblast podpory: 10.4.1 Rozvoj venkova

Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Příjemce: Obec Horní Město, sídlem Horní Město 97, 793 44 Horní Město 

Vážení spoluobčané, návštěvníci našich webových stránek, vážení sportovní přátelé,  na  základě vyhodnocení došlých dotací na RR Moravskoslezsko v oblasti 4.1 Rozvoj venkova, proběhla dne 26.6.2008 schůze Výboru regionální rady  a náš projekt pod výše uvedeným názvem byl doporučen k realizaci s přidělenou dotací ve výši 21 929 150.-Kč, což činí 92,5% z celkových předpokládaných nákladů. Naše dotace byla zařazena mezi 49 úspěšných žádostí z celkového počtu 99 podaných žádostí a svým objemem finančních prostředků byla pátá nejvyšší. Další plánovaný harmonogram se bude odvíjet od harmonogramu daného v projektu - smlouva s RR, veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby, předání staveniště a realizace.

Na tomto místě budete průběžně informováni o průběhu realizace stavby.

Dodavatel stavby:

TCHAS, spol. s r.o.

Sídlo: Francouzská 6167, 708 00 Ostrava – Poruba

Stavební dozor:  Ing. Martin Lichvár   Stavby vedoucí: Ing. Martin Kutěj

Manažer projektu: KP Projekt s.r.o., pobočka Ostrava

Poskytovatel úvěru: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava

Během konce roku 2008 a začátkem roku 2009 proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele a počátkem března mělo dojít k předání stavby. Bohužel ač byla zima mírná, v únoru nás pozlobila a tím se i prodloužil termín předání staveniště.

Pravidelné kontrolní dny stavby prohají za účasti stavby vedoucího, stavebního dozoru a zástupce obce (většinou starostky) každé úterý od 9.00 hod. Kontrolní dny s rozšířenou účastí členů projektového týmu podle potřeby nejdéle však za tři týdny a rovněž v úterý. Na těchto kontrolních dnech se sleduje průběh prováděných prací, koordinace prací se specifikací případných změn oproti projektu z důvodu skutečností vznikajících na stavbě, které nemohly být předpokládány v projektu.

Upozorňujeme občany obce, že staveniště je prostorem se zvýšenou možností úrazu a není dovoleno se na staveništi jakkoliv pohybovat. Hlavně děti informujte o možnosti nebezpečí!! Děkujeme za pochopení všech, hlavně pak občanů bydlících v těsném sousedství probíhajících prací.

ČEHO  CHCEME  DOSÁHNOUT ??

Předkládaným investičním záměrem obce Horní Město je realizace rekonstrukce sportovně-rekreačního areálu, který se nachází při severozápadním okraji zastavěného území obce a tvoří přechod mezi obcí a volnou krajinou. Řešená lokalita je přírodním areálem využívaným  jako zázemí pro každodenní rekreační, sportovní a herní aktivity obyvatel obce, ale také pro příležitostné kulturně-společenské programy pořádané pro obyvatele obce a jejího okolí. Pro tyto aktivity nabízí dostatečný prostor zejména přírodní prostředí areálu.

Areál však ve stávající podobě nevyhovuje stavem jeho vybavenosti současným normám a požadavkům na obdobná sportovně-rekreační zázemí. V areálu se nachází fotbalové hřiště v poměrně uspokojivém stavu, nedostatky jsou však patrné zejména na stavu technické infrastruktury areálu, nedostačujících a nevyhovujících sociálních zařízeních, v areálu nejsou vyřešeny parkovací plochy pro individuální a hromadnou dopravu, chybí odpovídající mobiliář apod. Také využití pro nyní nevyužívané a zanedbané plochy je v tomto případě výhodné a žádoucí, neboť přispěje k rozvoji zázemí pro sportovní, rekreační, kulturní a společenský život obyvatel obce a jejího okolí.

Nově tedy v areálu vznikne „nástupní“ zóna, která bude vstupem do areálu v návaznosti na přilehlou komunikaci a obytnou část obce a ve které budou umístěny parkovací plochy jako záchytná parkoviště při pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Parkoviště budou s ohledem na navazující přírodní areál doplněna výsadbou vzrostlých alejových stromů. Při tomto vstupu do areálu bude vybudován víceúčelový objekt šaten, který bude sloužit jako zázemí pro sportovce, ale i pro veřejnost. V objektu se budou nacházet šatny, sociální zázemí pro sportovce a veřejnost, bufet s přípravnou, klubovna a garáž pro nezbytnou techniku na údržbu areálu. V úseku navazujícím na objekt šaten bude realizována zpevněná plocha s pergolou, krbem, zahrádkou pro venkovní občerstvení a zátěžovým trávníkem. Tato plocha bude sloužit k pořádání nejrůznějších společenských akcí. V prostoru nástupní zóny bude dále vybudováno dětské a víceúčelové hřiště. Fotbalové hřiště bude doplněno krytou tribunou. Stávající travnaté hřiště bude upraveno na veřejně přístupné hřiště pro plážový volejbal. Další plochou pro volnočasové aktivity dětí a mládeže bude „robinsonádní“ hřiště vhodné pro jízdu na kole, cyklokros, kolečkové brusle, skateboardu, modelářů apod. Terénní modelace hřiště bude v zimě sloužit k zimním sportům. Projektový záměr dále řeší vnitroareálovou cestní síť, která umožní vytvoření parkového rekreačního okruhu. Na cestní okruh bude navazovat tzv. „FIT-stezka neboli běžecký okruh s jednoduchými tělocvičnými prvky a mobiliářem. V zimním období zde bude upravována běžecká stopa. Projektový záměr počítá také s doplněním a rekonstrukcí přírodních prvků v areálu.

Realizací tohoto komplexního projektu dojde v obci ke zlepšení vybavenosti území pro místní obyvatele, kterým vznikne kvalitní zázemí pro volnočasové, spolkové a zájmové aktivity.

STUDIE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU

HM - Situace.pdf

JAK TO VYPADALO PŘED REALIZACÍ ? - VIZ FOTO

prostranství za hřištěm - budoucí robinsonádní hřiště

šatny pro sportovce

bývalá vodní nádrž používaná jako koupaliště

pohled od mateřské školy

fotbalové hřiště

 

A NYNÍ  VLASTNÍ  REALIZACE

BŘEZEN  2009

Měsíční zpráva o postupu prací březen 2009 II.doc

DUBEN 2009

Měsíční zpráva o postupu prací duben 2009 II.doc

KVĚTEN 2009

Měsíční zpráva o postupu prací květen 2009.doc

ČERVEN 2009

Měsíční zpráva o postupu prací červen 2009.doc

ČERVENEC 2009

Měsíční zpráva o postupu prací červenec 2009.doc

SRPEN 2009

Reportáž regionální televize RTA Ostrava

SRPEN 2009

Měsíční zpráva o postupu prací srpen 2009.doc

ZÁŘÍ 2009

Měsíční zpráva o postupu prací září 2009

ŘÍJEN 2009

Měsíční zpráva o postupu prací říjen 2009

DNE 30.10.2009 BYL SPORTOVNÍ AREÁL PŘEDÁN DO UŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU V SEKCI