Fulltextové vyhledávání

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě

Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě

Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě

Rok realizace: 2020

 Obec Horní Město realizuje v budově Základní školy v Horním Městě na rozvoj vzdělávání, jedná se
o projekt:

Název projektu: Rozvoj odborného vzdělání v ZŠ Horní Město

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011078

Projekt se zaměřuje na vybudování infrastruktury v podobě odborných učeben včetně příslušenství zaměřených na přírodní vědy, s možným rozšířením na technické a řemeslné obory,
a práce s digitálními technologiemi se zaměřením na další klíčovou kompetenci-komunikace v cizím jazyce a zajištění bezbariérovosti.
Cílem projektu je vybudování kvalitních učebních prostor, pořízení a zavedení inovativních pomůcek, prostředků a technického vybavení. Projekt je určen zejména pro žáky a pedagogické pracovníky.

Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě
Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě

Hlavní přínos projektu pro žáky spočívá v zajištění nových zmodernizovaných prostor
pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním trendům vzdělávání. Nové prostory umožní nejen rozšíření výuky o nové metody a formy vyučování, ale zvýší i její atraktivitu. Zajistí motivaci žáků a zájem o přírodovědné obory, informatiku, jazyky, polytechniku, pracovní a řemeslné činnosti.

Odborných učeben je a bude i nadále využíváno také v rámci mimoškolních aktivit pořádaných školou a při zájmovém vzdělávání dětí i dospělých, a to formou nabídky zájmových kroužků, kurzů, besed, přednášek, tvořivých dílen, workshopů a akcí pro děti, rodiče i veřejnost.

Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě
Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě

V prostorách budovy školy je díky projektu zajištěn bezbariérový přístup pro žáky se zdravotním postižením formou pořízení pásového schodolezu a vybodování bezbariérového WC.

Nové, moderní a atraktivní prostředí obou odborných učeben je žáky, pedagogy školy a veřejností přijímáno s velkým ohlasem. Věříme, že je i velkou inspirací pro získávání dalších vědomostí a dovedností, rozšiřování okruhu znalostí a zájmů. Pro pedagogy školy je nové prostředí motivující pro zkvalitnění a obohacení výuky o nové aktivizující výukové metody využívané v rámci praktického i teoretického vyučování mnoha předmětů na 1. stupni základní školy.
Realizace projektu je podpořena přes výzvu místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 2. výzva IROP „Infrastruktura základních škol“, kdy obec Horní Město může z celkových rozpočtových výdajů 2 374 789,- Kč využít k financování dotaci 95 % ve výši 2 256 049,55 Kč a dofinancovat projekt vlastním podílem 5 % ve výši 118 739,45 Kč.