Fulltextové vyhledávání

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko rozhodl dne 20.1.2010 o výběru naší žádosti o dotaci. V nejbližších dnech bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ve výši 3759 065,52Kč, spoluúčast obce 304 789.-Kč. 

Název projektu:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Horní Město

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/03.00538

Prioritní osa: 10.4 Rozvoj venkova

Oblast podpory: 10.4.1 Rozvoj venkova

Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

Příjemce: Obec Horní Město, sídlem Horní Město 97, 793 44 Horní Město     

Na tomto místě budete průběžně informováni o průběhu realizace stavby.

Dodavatel stavby:

S.M. – Olomouc, Dolní Hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc-Hejčín

Stavební dozor:  Ing. Martin Lichvár   Stavby vedoucí: Ing. Miloslav Dobrovolný

Manažer projektu: KP projekt s.r.o., pobočka Ostrava

Poskytovatel úvěru:Českáspořitelna a.s., pobočka Opava

V měsíci červnu a červenci 2010 proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele a počátkem srpna 2010 došlo k předání stavby.

Pravidelné kontrolní dny stavby probíhají za účasti stavby vedoucího, stavebního dozoru a zástupce obce (většinou starostky) každé úterý od 9.00 hod. Kontrolní dny s rozšířenou účastí členů projektového týmu podle potřeby nejdéle však 1x za měsíc a rovněž v úterý. Na těchto kontrolních dnech se sleduje průběh prováděných prací, koordinace prací se specifikací případných změn oproti projektu z důvodu skutečností vznikajících na stavbě, které nemohly být předpokládány v projektu.

Realizace stavby je především z důvodu financování rozdělena do tří etap:

Srpen-září

Říjen – prosinec

Leden - květen

Upozorňujeme občany obce, že staveniště je prostorem se zvýšenou možností úrazu a není dovoleno se na staveništi jakkoliv pohybovat. Hlavně děti informujte o možnosti nebezpečí!! Děkujeme za pochopení všech, hlavně pak občanů bydlících v těsném sousedství probíhajících prací.

ČEHO  CHCEME  DOSÁHNOUT

Předkládaný projekt si klade za cíl především tyto tři základní přínosy :

1. Odstranění existujících stavebně – technických závad objektu

Dojde k rekonstrukci poškozených částí objektu tak, aby mohl sloužit svému účelu pro další řadu let. Půjde o rekonstrukci vnějšího pláště objektu, kde bude provedena nová fasáda včetně zateplení, přičemž náklady na tuto aktivitu budou dále samostatně vyčísleny. Dále půjde o výměnu oken, která jsou za hranicí životnosti, vjezdových vrat, která jsou malá a neumožnila by vjezd nové hasební techniky a rekonstrukci střechy objektu. Nezbytná je i rekonstrukce podlah, instalace vnitřního schodiště, zbudování kanalizační přípojky a vnitřních odpadů. Úpravy venkovních ploch nebudou prováděny. Tyto budou zahrnuty do dalšího projektového záměru na celkovou regeneraci veřejného prostranství – centra obce.

Přínosem budou podpora významu SDH formou rekonstrukce budovy poskytující zázemí pro jejich činnost, provozní úspory, estetizace.

2. Vytvoření sociálního zázemí pro činnost SDH

Vnitřní rekonstrukcí objektu dojde ke vzniku dnes zcela absentujícího sociálního zázemí (WC, sprchy a šatny), když především s ohledem na fakt, že jde o JPO II, je nutno toto zázemí nezbytné zabezpečit. Členové SDH by měli mít po své činnosti, ať už je to přímý hasební či obdobný zásah nebo řada dalších aktivit, které pro obec a její okolí vykonávají, kde se převléknout, umýt apod. Bez tohoto zázemí navíc není možno plánovat další rozvoj činností v objektu – volnočasové aktivity, převážně u mládeže (schůzky oddílu mládeže SDH). Přínosem budou zlepšené podmínky pro činnost SDH a možnost rozšíření využití budovy.

3. Rozšíření volnočasových aktivit v obci

K tomu výrazně přispěje vznik nové klubovny (společenské místnosti), která vznikne z dnešních nevyužívaných skladových prostor v přízemí objektu. Díky tomu se počítá s obnovením činnosti oddílu mládeže SDH, rozvojem volnočasových aktivit členů SDH (výroční schůze, významné dny obce, družební akce, ukázky požárního sportu, společenské události mezi členy SDH apod.) Vytvořený klubový prostor bude moci využít ke konání volnočasových aktivit i členská základny dalších oddílů v obci působících např. fotbalisté či hokejisté nebo potenciální zájemci z řad místního obyvatelstva. Obec Horní Město nepočítá s komerčním pronájmem klubových prostor za poplatek. Přínosem bude podpora a rozvoj volnočasových aktivit v obci, obnovení činnosti mládežnického oddílu SDH, které přispějí k prevenci před sociálně-patologickými jevy u mládeže, výchově k ochraně základních lidských hodnot a podpora požárního sportu, který tradičně patří do venkovského prostor.

A JAK TO VYPADÁ PŘED REKONSTRUKCÍ ?

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

Tak pokračujeme - foto k 15.9.2010

foto 1 kontrolní den.docx

K 1.10.2010 otloukáme a vytloukáme, co se dá. Podlahu v garáži a ostatních místnostech. Okopávají se stěny, objevujeme staré kamenné zdi, které práci ztěžují. Kopou se kanály uvnitř zbrojnice pro vodu a kanalizaci, okopává se obvodní zdivo a pokládájí drenáže, ruší se venkovní schody. Krumpáč je teď největší společník našich prací. Podívejte se.

foto 2 kontrolní den.docx

foto březen 2011

Zima k nám byla milosrdná, takže můžeme pokračovat v započatém díle tak, abychom v květnu mohli kolaudovat a slavnostně otevřít provoz hasičské zbrojnice. V současné době se dělají podlahy, omítky a sociální zařízení.