Fulltextové vyhledávání

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Seznam veřejných hřišť s pískovištěm

Seznam veřejných hřišť s pískovištěm - sportovní areál Horní Město

Provozní řád

Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť 

Provozovatel: Obec Horní Město tel.: +420 554 281 002

Provozní doba: 8.00 – 21.00 hod.
Údržbu hřiště zajišťuje provozovatel.

Upozornění pro uživatele, pokyny

 • Dle stanovených podmínek má každý právo vstupovat do areálu hřiště, užívat ho k rekreaci a odpočinku. Vybavení hřiště je určeno pro děti a mládež, a to podle stanovené věkové kategorie jednotlivých herních prvků.
 • Prostor pískovišť je určen pro děti ve věku 0-12 let. Užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí, po zvážení schopností a zdatnosti. Děti do 6 let mohou užívat vybavení pouze pokud bude zabezpečen trvalý dozor odpovědné osoby. Za děti odpovídají jejich rodiče a zákonní zástupci.
 • Odpovědná osoba je dále povinna překontrolovat herní prvky, jsou-li z hlediska bezpečnosti dětí v pořádku. V případě, že je ohrožena bezpečnost dítěte, zabrání používání herního prvku.
 • V zimním období se neprovádí v areálu zimní údržba, proto je vstup na vlastní nebezpečí!

Hřiště a pískoviště nepoužívejte pokud

 • je zařízení kluzké, namrzlé nebo přehřáté
 • povrch terénu je kluzký nebo namrzlý
 • je na herních zařízeních závada nebo je ve stavu, který brání jejich užívání

Přísné zákazy!

 • zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty do prostoru a bezprostředního okolí hřiště a pískoviště
 • zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholu a omamných látek v prostoru a v bezprostředním okolí hřiště
 • zákaz konzumace jídla, pití a žvýkaček na herních prvcích
 • zákaz nošení ostrých předmětů, skleněných lahví na herní prvky a do prostoru hřiště
 • používat motorové dopravní prostředky, vjíždět s nimi do areálu a parkovat v areálu /s výjimkou vozidel správy a údržby/
 • poškozovat vybavení areálu a přemisťovat jednotlivé prvky.
 • odkládat zde předměty s výjimkou odkládání odpadků do odpadkových košů, které jsou k tomu účelu umístěny

Návštěvník je povinen

 • respektovat provozní řád a pokyny provozovatele
 • chovat se slušně a ukázněně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
 • udržovat čistotu a pořádek a neprodleně odstranit každé znečištění, které sám způsobil.

Důležitá telefonní čísla

v případě, úrazu, požáru, poškozování hřiště, porušování provozního řádu. Zjištěné závady a poškození hlaste provozovateli

Tísňové linky

156 - Městská policie
158 - Police ČR
155 - Záchranná služba
150 - Hasiči
112 - Integrovaný záchranný systém

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště

veřejná hřiště