18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.6/2003-o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.pdf

1.1.2004

OZV č.4/2015-Požární řád.pdf

01.09.2015

OZV č.5/2015-o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.pdf 22.10.2015 

OZV č.2/017-o nočním klidu.pdf

21.10.2017 

OZV č.3/2017 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na VP v obci Horní Město.pdf

01.01.2018 

Jednací řád 2019.pdf

01.01.2019 
Řád veřejného pohřebiště.doc

01.07.2019

OZV č. 2_2019 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2020

OZV č. 3_2019 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství_.pdf

01.01.2020

OZV č.1_2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2021

 OZV č.1_2021 o místním poplatku z pobytu.pdf

20.03.2021

Nařízení č.1_2021 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic o vymezení úseků místních komunikací a chodníků....pdf   - přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ

01.11.2021

OZV č.2_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

01.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Usnesení zastupitelstva obce

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021