Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Tisková zpráva k projektu „Bílou stopou okolím Horního Města“

moravsko.png

Tisková zpráva k projektu

 „Bílou stopou okolím Horního Města“

Obec Horní Město zabezpečovala s finanční podporou Moravskoslezského kraje údržbu 38 km dlouhé tratě propojující 6 různých tras v okolí, které dále navazují na lyžařské běžecké tratě Staré Vsi a Rýmařova. Nejvíce jsou využívány trasy navazující na Starou Ves, které mají další možnosti výběru do různých směrů a trasy, které procházejí kolem penzionů. Osvědčila se nám úprava sněžnou rolbou, kterou zajišťujeme dodavatelsky, ale lyžaři jsou spokojeni i s úpravou sněžným skútrem. Letošní sněhové podmínky byly dobré počátkem roku 2017 a to jeden měsíc u LBT směrem na Rešov a tratí na Starou Ves se LBT udržovaly ještě do poloviny měsíce února. Tratí využívali především občané z okolí Rýmařovska nebo návštěvníci penzionů. O víkendu potom využívalo tratí mnohem více sportovců, což ne vždy je ke spokojenosti stálých běžkařů, kteří jsou zvyklí na poklidné běžkování.

Moravskoslezský kraj přispívá na údržbu a vybavení lyžařských běžeckých tratí již několik let. Pro sezónu 2016-2017 byla schválena dotace ve výši 85% nákladů spojených s údržbou tratí.

 

Eva Machová, starostka

 


Publikováno 26. 4. 2017 11:09

Tisková zpráva k projektu „Cyklostezka Rešov I.etapa“

moravsko.png

Tisková zpráva k projektu

„Cyklostezka Rešov I.etapa“

Pozemek určený pro cyklostezku byl účelovou komunikací vykazující charakter polní cesty, ze které byl vyloučen provoz silničních motorových vozidel. Dne 23.09.2016 byla ukončena I.etapa rekonstrukce stávající komunikace na cyklostezku. Cyklostezka byla navržena v šířce cca 2,5 m a celkové délce 189m v I.etapě, s rozšířením komunikace v návaznosti na sjezd z místní silnice III/37016. Celkem bylo v 1.etapě rekonstruováno cca 170m2. Jedná se o společnou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty při intenzitě menší než 150 cyklistů/h a 180 chodců/h v obou směrech podle ČSN 73 6110. Daný úsek je navržen s úpravou provozu dle §77 zákona č. 36/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s udělením vyjímky ze zákazu vjezdu motorových vozidel a to umístěním dodatkové tabule - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.

Cyklostezka je v celém úseku vedena po pláni kopírující průběh stávající turisticky značené stezky k Rešovským vodopádům, které ročně navštíví cca 40 000 návštěvníků, projekt tedy zkvalitňuje infrastrukturní zázemí pro cestovní ruch. Rešovské vodopády patří k velmi navštěvovaným turistickým cílům v rámci Moravskoslezského i Olomouckého kraje, jde tedy o nadregionální význam celé akce.

Eva Machová, starostka

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.

tisková zpráva.doc


Publikováno 7. 10. 2016 8:54

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - v sobotu 12.3.2016 od 13.00 v sále KD Horní Město


Publikováno 2. 3. 2016 10:22

Nové internetové stránky

Datum konání: 17. 8. 2015

Ve spolupráci se společností ANTEE s.r.o. jsme pro Vás vytvořili nové internetové stránky.


Publikováno 15. 8. 2015 8:43

OBECNÍ KNIHOVNA - návštěvní hodiny

Datum konání: 31. 7. 2015

OBECNÍ KNIHOVNA - návštěvní hodiny

Středa 14.00 - 16.00


Autor: obec Publikováno 16. 6. 2015 12:37

Přechod na digitální vysílání

Datum konání: 31. 10. 2015

728x90a.jpg


Publikováno 15. 8. 2011 16:24