Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 obce Horní Město o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.1.2004

Řád veřejného pohřebiště

1.7.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

23.10.2003

Obecně závazná vyhláška č. 13 o znaku a praporu obce Horní Město a jejich úžívání


 20.7.2001

Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.6/2010 o místním poplatku ua lázeňský nebo rekreační pobyt

1.1.2011

Nařízení č.8/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků...(příloha k nahlédnutí na obecním úřadě)

1.1.2010

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů 2011.docx

  15.7.2011

OZV o ochraně nočního  klidu.docx  

1.10.2011

 

 

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.doc 1.1.2014
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  7.7.2014

Jednací řád ZO 2015.doc

31.7.2015

OZV č. 3/2015, kterou se zrušuje OZV č. 1/2003, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

01.09.2015

OZV č. 4/2015, požární řád

01.09.2015

OZV - pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství v obci.doc                                                                                                                                             21.10.2015

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů 2015.doc

OZV o místním poplatku za svoz KO na rok 2018.doc

OZV o nočním klidu 2 2017.doc

OZV - pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství v obci 2017.doc

21.10.2015

1.1.2018

04.10.2017

01.01.2018

 

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva obce

2014

ustavující zasedání listopad 2014.doc

prosinec 2014 vyvěšení.doc

2015

březen 2015 vyvěšení.doc

červen vyvěšení.doc

červenec.doc

září vyvěšení.doc

prosinec vyvěšení.doc

2016

únor vyvěšení.doc

květen vyvěšení.doc

červen vyvěšení.doc

září vyvěšení.doc

září 2.doc

listopad.doc

prosinec vyvěšení.doc

2017

březen vyvěšení.doc

březen 2 vyvěšení.doc

červen www.doc

červenec.doc

říjen www 2017.doc

prosinec www 2017.doc 

2018

brezen www 2018.

červen www.doc

září www.doc