Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 obce Horní Město o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.1.2004

Řád veřejného pohřebiště

1.7.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

23.10.2003

Obecně závazná vyhláška č. 13 o znaku a praporu obce Horní Město a jejich úžívání


 20.7.2001

Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.6/2010 o místním poplatku ua lázeňský nebo rekreační pobyt

1.1.2011

Nařízení č.8/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků...(příloha k nahlédnutí na obecním úřadě)

1.1.2010

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů 2011.docx

  15.7.2011

OZV o ochraně nočního  klidu.docx  

1.10.2011

 

 

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.doc 1.1.2014
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  7.7.2014

Jednací řád ZO 2015.doc

31.7.2015

OZV č. 3/2015, kterou se zrušuje OZV č. 1/2003, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

01.09.2015

OZV č. 4/2015, požární řád

01.09.2015

OZV - pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství v obci.doc                                                                                                                                             21.10.2015

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů 2015.doc

OZV o místním poplatku za svoz KO na rok 2018.doc

OZV o nočním klidu 2 2017.doc

OZV - pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství v obci 2017.doc

21.10.2015

1.1.2018

04.10.2017

01.01.2018

 

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva obce

ustavující zasedání listopad 2014.doc
prosinec 2014 vyveseni.doc

2015

brezen 2015 vyveseni.doc

cerven vyveseni.doc

červenec.doc

zari vyveseni.doc

 prosinec vyveseni.doc

2016

unor vyveseni[2].doc

kveten vyveseni.doc

cerven vyveseni[1].doc

zari vyveseni[1] 2016.doc

září 2.doc

listopad.doc

prosinec vyveseni[1] 2016.doc

2017

brezen vyveseni 2017.doc

brezen vyveseni 2017.doc

cerven www 2017.doc

červenec.doc

říjen www 2017.doc

prosinec www 2017.doc

2018

březen www 2018.doc