Fulltextové vyhledávání

4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


 

 

Hornoměstské hody 18.července 2020

Hornoměstské hody.PNG


Publikováno 1. 7. 2020 13:34

Nová zubní ordinace v Rýmařově přijímá pacienty

Nová zubní ordinace v Rýmařově přijímá pacienty

Zubní lékařka MDDr. Júlia Balážová poskytla městu informaci, že momentálně připravuje uzavření smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou s tím, že by mohla platit od 1. července 2020 a ordinace by tak od tohoto data měla zahájit plný provoz. V jednání jsou také smlouvy se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a RBP, zdravotní pojišťovnou. V budově by kromě zubní lékařky měla být dostupná také dentální hygiena a zubní laboratoř.

Evidence zájemců o ošetření bude probíhat elektronickou formou – prostřednictvím e-mailu; zájemci nad 60 let si mohou zvolit, zda se přihlásí elektronicky nebo písemně (je nutno zvolit pouze jednu formu, jinak bude žádost vyřazena). Evidence nebude probíhat osobně ani telefonicky! Žádosti, které nebudou úplné, nebudou vyřízeny. Uvádějte pouze pravdivé údaje. Členové rodiny žijící ve společné domácnosti musí zaslat přihlášku pro všechny členy současně. Do poznámky je nutné uvést, zda je klient jakkoli znevýhodněn a bude proto zapotřebí počítat s delším časem na ošetření (mentální, zrakové či sluchové znevýhodnění, vážná onemocnění apod.). Děti do 18 let musí přijít v doprovodu zákonného zástupce. Při registraci rovněž uvádějte, zda máte zájem o ošetření i v případě, že nebude uzavřena smlouva se zdravotní pojišťovnou (přímá úhrada ze strany pojištěnce). Pokud potřebujete uvést další informace týkající se prvního ošetření, uveďte je v závěru.

Po přijetí žádosti bude ordinace kontaktovat přihlášené zájemce pro dohodnutí termínu první návštěvy. Klienti budou objednávání průběžně podle kapacity zařízení během června až září až do naplnění kapacity.

Elektronická forma přihlášky:

Na e-mail zubkaregistrace@seznam.cz zašlete následující informace:

 • Jméno, příjmení, rok narození, bydliště, zdravotní pojišťovna, poznámka
 • Telefonický kontakt
 • Mám/nemám zájem o ošetření, pokud zdravotnické zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou
 • Jiné důležité informace

Příklad:

 • Jan Novák, 1985, Rýmařov, VZP, autista
 • tel.: 554 111 111
 • nemám zájem o ošetření, pokud zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou
 • bojím se ošetření

 

 

 • Jana Nováková, 1983, Rýmařov, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, -
 • tel.: 554 222 222 mám zájem o ošetření, pokud zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou
 • pracuji v zahraničí

 • dítě František Novák, 2005, Rýmařov, VZP, - tel. na matku 603 333 333
 • nemám zájem o ošetření, pokud zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou

 

 

Písemná forma přihlášky – pouze pro osoby nad 60 let:

Přihlášku vložte do obálky, kterou nadepíšete ZUBKA s.r.o. do schránky umístěné na sídle ordinace Bartákova 21, Rýmařov ve dnech 26. června - 28. června 2020 nebo 18. července -20. července 2020. Neposílejte je poštou (ani jako doporučený dopis). Na žádosti vhozené mimo uvedené termíny nebude brán ohled.

V dopise uveďte:

 • Jméno, příjmení, rok narození, bydliště, zdravotní pojišťovna, poznámka
 • Telefonický kontakt
 • Mám/nemám zájem o ošetření, pokud zdravotnické zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou
 • Jiné důležité informace

Příklad:

 • Jan Novák, 1934, Rýmařov, VZP, autista
 • tel.: 554 111 111
 • nemám zájem o ošetření, pokud zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou
 • žiji v domově pro seniory v Pasece

 

 

 • Jana Nováková, 1942, Rýmařov, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, -
 • tel. na dceru: 554 222 222
 • mám zájem o ošetření, pokud zařízení nebude mít uzavřenou smlouvu s mou pojišťovnou

 

 


Publikováno 24. 6. 2020 8:46

UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ od 22.6.2020 a 1.7.2020

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Uvolňování opatření

POVOLUJE SE

22. června 2020

 • Konání veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas (za splnění podmínky rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím – toalety, občerstvení, vchod apod. a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor.);
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas;
 • konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
 • provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 1000 osob;
 • provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
 • provoz i nízkoteplotních saun
 • přítomnost nejvýše 1000 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích;
 • přítomnost neomezeného počtu osob v rámci skupinových léčebných procedur v lázeňských zařízeních;
 • poskytovat služby v jídelně lázeňských zařízení bez omezení 

 

POVOLUJE SE

1. července 2020

 • přítomnost osob v prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
 • odložení roušky, resp. zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jiné ochrany úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech, povinnost nošení roušek zůstane výhradně v lokálních ohniscích.

 


Publikováno 21. 6. 2020 11:19

Očkování psů-dne 4.7.2020

SKM_C224e20061514210.pdf


Publikováno 15. 6. 2020 15:35

Zpráva Správy CHKO Jeseníky - REŠOVSKÉ VODOPÁDY

Informace z národní přírodní rezervace Rešovské vodopády, všechny stezky jsou po nedělní povodni neprůchodné, opravy by měly začít příští týden, asi to nějaký čas potrvá...
Prosíme o volbu jiného místa pro Váš výlet, nekomplikujte prosím práci na opravách zařízení, hrozí nebezpečí úrazu, díky za pochopení, budeme průběžně informovat  Správa CHKO Jeseníky

Rešovské vodopády_1.PNG   Rešovské vodopády_2.PNG


Publikováno 10. 6. 2020 12:26

Informační zpráva hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Číslo:      HIZ_05/2020 Vydaná:    

Pondělí 08.06.2020, 08.00 hod. (06.00 UTC)

Pro kraje:  Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

Meteorologická situace a vývoj: Během uplynulých 24 hod do dnešního rána spadlo v oblasti Jeseníků v důsledku vydatných přívalových srážek spojených s bouřkovou činností ojediněle místy až kolem 100 mm srážek, což bylo až dvojnásobek, než se očekávalo. Vydatné srážky byly zaznamenány v úzkém pásu probíhajícím od Jižních Čech přes Vysočinu až k Jeseníkům. Na ostatním srážkami zasaženém území úhrny odpovídaly pohybovaly převážně od 30 do 50 mm.

Hydrologická situace: Nejvýraznější odtoková situace byla dle předpokladu na tocích odvodňujících Jeseníky. V reakci na srážkové úhrny v zasažených oblastech reagovaly toky prudkými vzestupy vodních hladin. Nejvýraznější vzestup s dosaženínm 3.SPA zaznamenaly před půlnocí Desná v Koutech, Merta v Sobotíně a Oslava v Dlouhé Loučce. Během dnešního rána bylo dosaženo 3.SPA na Oskavě v Uničově. 2. SPA byl zaznamenán na Moravici ve Velké Štáhli. Na ostatních tocích v daném regionu byly nejčastěji 1.SPA. V povodí horní Sázavy byl na Šlapance v profilu Mírovka v neděli dopoledne dosažen 1.SPA. V povodí Dyje byl zaznamenán na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu nejvíce 2.SPA na Želetavce v Jemnici. 1.SPA jsou dosaženy také na tocích Jihlava, Svratka a Loučka.

Profily s dosaženým SPA (Pondělí 08.06.2020, 08.00 hod.) 3.SPA: Oskava - Uničov

Předpokládaný vývoj: Aktuálně jsou všechny srážkami zasažené toky ve svých horních úsecích již na poklesu a k vzestupům dochází pouze v důsledku dotoku ve středních a dolních částech povodí. Aktuálně je 3.SPA zaznamenán pouze na Oskavě v Uničově, kde hladina i nadále mírně stoupá a nelze zde vyloučit i dosažení úrovně pro 50ti letý průtok. V důsledku dotoku očekáváme vzestup na horním toku Moravy, kde v profilu Olomouc by se hladina mohla přiblížit i k úrovni pro 2.SPA. Čas vydání další zprávy: Dle vývoje hydrologické situace. Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Čekal. Krejčová        

http://hydro.chmi.cz/hpps Distribuce: E,J,B,M,T == ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Čekal == NNNN


Publikováno 8. 6. 2020 14:17

ATRO Dlouhá Loučka hledá brigádníky

ATRO Dlouhá Loučka přijímá pracovníky na pracovní výpomoc do zahradnictví v Dlouhé Loučce. Na dobu maximálně na 1-2 měsíců. Práce pro ženy.

 

Volejte: 603 422 841

Nástup ihned.


Publikováno 4. 6. 2020 15:57

Stát si posvítí na nelegální dovozy výrobků - EKOLAMP

Stát si posvítí na nelegální dovozy výrobků - více najdete v článku na odkaze:

https://www.ekolamp.cz/data/web/aktualni-clanky/of-04-2020.pdf

Ekolamp_1.PNG


Publikováno 26. 5. 2020 8:30

Poznej region, kde žiješ

Chcete-li se dozvědět více o místech z našeho regionu, které možná ještě neznáte, čtěte přiložený článek:

poznej region kde žiješ.docx

přineseme,odneseme.PNG

 


Publikováno 22. 5. 2020 12:28

MZ představilo hyg. pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25.5.2020

Více informací naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-hygienicka-pravidla-k-dalsi-vlne-rozvolnovani-prijatych-opatreni-od-25-kvetna/ - „Prosím ještě chvíli to vydržme a i nadále buďme ohleduplní k ostatním,“ uvedl na závěr ministr Adam Vojtěch.    

 

Kde musím mít roušku od 25.5.2020.PNG

od 25.5.2020 bude povoleno.PNG

Do restaurace, baru a kavárny.PNG


Publikováno 16. 5. 2020 9:30


Uzavírka přes místní část Dobřečov.pdf